การตั้งศาลพระภูมิ


          ในการตั้งศาลพระภูมินี้เจ้าของบ้านต้องไปหาโหรหรือผู้มีความรู้ในการนี้โดยเฉพาะ เพราะพิธีนี้มีรายละเอียดมาก เชิญท่านให้มาเลือกสถานที่ กำหนดฤกษ์ และจัดแจงพิธีการต่าง ๆ ให้การตั้งศาลพระภูมิตามแบบนิยมนั้น มีีลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ มีลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.       เงาศาลพระภูมิ ห้ามมิให้เงาบ้านทับศาลพระภูมิ หรือเงาศาลพระภูมิทับบ้าน

2.       หน้าเจว็ด ห้ามมิให้หันหน้าเจว็ดตรงต่อประตูเข้าบ้าน เพราะถ้าหันไปทางนั้น เวลาพระภูมินอน ท่านอนหันศีรษะออกไปทางประตู คือ เอาศีรษะทอดไปตามทิศที่เจว็ดหันไป เอาเท้าเข้ามาทางศาล เมื่อเจ้าของบ้านหรือคนอื่น ๆ เดินเข้าออกประตูย่อมเหยียบศีรษะพระภูมิ

3.       หน้าศาล ศาลซึ่งจะต้องหันไปตามทิศต่าง ๆ นั้น ผู้เป็นโหรต้องคำนวณอย่างละเอียดอีกที ในที่นี่จะบอกตามชั้นบุคคล คือ

สถานที่

หน้าศาลหันไปทางทิศ

บ้านผู้มียศถาบรรดาศักดิ์

เหนือ

บ้านคฤหบดี พ่อค้าวานิช

ใต้

เรือกสวน ไร่ นา

ตะวันตก

วัด ปูชนียสถาน

ตะวันออก

บ้านคนทั่วไป

ตะวันออกเฉียงใต้

 

4.       ฤกษ์ยาม ในการจัดตั้งศาลพระภูมิ โดยปกตินิยมทำในฤกษ์ที่ 4-13-22 อันเรียกว่า ภูมิปาโลฤกษ์

คำว่าฤกษ์ที่ 4-13-22 นั้น ผู้อ่านที่ไม่เคยผ่านการศึกษาเรื่องฤกษ์ยามมาก่อน ย่อมไม่เข้าใจทีเดียว ฉะนั้น ขอนแผนผังมาวางไว้ให้เห็นดังนี้


 ฤกษ์ 27

9

18

27

ฤกษ์สมณะ

8

17

26

ฤกษ์ราชา

7

16

25

ฤกษ์เพชฌฆาต

6

15

24

ฤกษ์เทวี

5

14

23

ฤกษ์เทศาตรี

4

13

22

ฤกษ์ภูมิเปาโล

3

12

21

ฤกษ์โจโร

2

11

20

ฤกษ์มหัทธโน

1

10

19

ฤกษทลิทโท

 

         ในฤกษ์ทั้งหลาย 4 ฤกษ์เหล่านี้ คือ ฤกษ์ราชา ฤกษ์เทวี ฤกษ์ภูมิปาโล และฤกษ์มหันทธโน เป็นฤกษ์ที่ใช้ในการยกศาลพระภูมิ นอกนั้นไม่นิยมใช้ และใน 4 ฤกษ์ที่กล่าวมานั้น เฉพาะภูมิปาโลฤกษ์ ลือกันว่าเป็นฤกษ์ของพระภูมิโดยเฉพาะ ส่วนอีก 3 ฤกษ์นั้น ไม่ค่อยนิยมใช้ในการยกศาลพระภูมิเท่าไหร่นัก ด้วยเหตุนี้จึบงกล่าวว่า ภูมิปาโลฤกษ์เท่านั้นใช้ในการยกศาล

          อนึ่งเลขต่าง ๆ ในตารางนั้น คือลำดับดาวฤกษ์ 27 ดวง อย่างไรก็ดีการกำหนดฤกษ์นั้น ทั้งฤกษ์จันทร์ แบะฤกษ์ลัคนาต้องให้ถูกกัน อย่าให้ดวงฤกษ์เป็นอริ มรณะ วินาศ และกาลกินี

5.       ดิถี การยกศาลพระภูมินั้นให้ได้ดิถีนคร คือ วันขึ้น 2 ค่ำ, 6 ค่ำ, 9 ค่ำ, 11 ค่ำ และในข้างแรมก็เช่นเดียวกันนี้ นอกนั้นท่านห้าม

6.       วันนิยมตั้งศาล วันที่นิยมตั้งศาลพระภูมินั้น มีดังต่อไปนี้

วัน

ตั้งศาลพระภูมิ

พุธ. พฤหัสบดี

เคหสถานบ้านเรือน

พฤหัสบดี, ศุกร์

ไร่ นา สวน วัด

อังคาร, อาทิตย์, พฤหัสบดี

ค่าย คู ประตู หอรบ

เสาร์

ทวาร บันได

จันทร์, พุธ

โรงพิธี เรือนหอ

 

7.       วันห้ามในเดือน ในเดือนหนึ่ง ๆ นั้น มีบางวันซี่งท่านห้ามยกศาลพระภูมิ ได้ดังนี้

เดือน

วันห้ามยกศาลพระภูมิ

1, 5, 9

พฤหัสบดี, เสาร์

2, 6, 10

พุธ, ศุกร์

3, 7, 11

 อังคาร

4, 8, 12

จันทร์

 

เสริมความรู้

          วันในแต่ละเดือนไม่ปรากฏว่ามี วันอาทิตย์ เป็นข้อห้าม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าวันอาทิตย์ เป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งศาล เพราะวันอาทิตย์แม้จะเป็นวันที่ไม่ห้าม แต่ก็เป็นวันแรงและวันริ้น ไม่เหมาะที่จะทำการยกศาลหรือตั้งศาล เพราะอาจทำให้บ้านเรือนนั้นร้อน ปราศจากความร่มเย็นเป็นสุข

          การแก้เคล็ดและการยึดถือปฏิบัติในการทำความดีเป็นที่ตั้ง ย่อมช่วยเอื้ออำนวยส่งเสริมให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุข เกิดความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างแน่นอน

 

Visitors: 95,188