พระประจำวันเกิด วันศุกร์ งานทองเหลือง​ ขนาด 2 นิ้ว/3 นิ้ว/5 นิ้ว

รหัสสินค้า : U0057

ไม่พบสินค้า

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ปางรำพึง

พระประจำวันศุกร์


ลักษณะพระพุทธรูป

พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประสานกัน

ยกขึ้นประทับที่พระอุระ (อก) พระหัตถืขวาทับพระหัตถ์ซ้าย


บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันศุกร์

ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง

ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต

สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ

เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ


สวดวันละ 21 จบ จะมีความสุขสวัสดีตลอดกาลนาน

Visitors: 93,108