พระประจำวันเกิด วันพุธ(กลางคืน) งานทองเหลือง​ ขนาด 2 นิ้ว/3 นิ้ว/5 นิ้ว

รหัสสินค้า : U0055

ไม่พบสินค้า

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ปางป่าเลไลยก์

พระประจำวันพุธ(กลางคืน)


ลักษณะพระพุทธรูป

พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถประทับ (นั่ง) บนก้อนศิลา พระบาททั้งสองวางบนดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำบนพระขนุ (เข่า) พระหัตถ์ขวาวางหงาย นิยมสร้างช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ำ อีกด้านหนึ่งมีลิงถือรวงผึ้งถวาย


บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธ(กลางคืน)

กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธาคาถาภิคิโตมหิ โนเจ มุญเจยะ จันทิมันติ


สวดวันละ 12 จบ จะมีความเจริญสุขสวัสดี

Visitors: 96,838