พระประจำวันเกิด วันพุธ งานทองเหลือง​ ขนาด 2 นิ้ว/3 นิ้ว/5 นิ้ว

รหัสสินค้า : U0044

ไม่พบสินค้า

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ปางอุ้มบาตร

พระประจำวันพุธ


ลักษณะพระพุทธรูป

พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประคองบาตรราวสะเอว


บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธ

สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ

ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง

อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง

สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ


สวดวันละ 17 จบ จะมีความสุขสวัสดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

Visitors: 91,055