หนังสือมนต์พิธี(เล่มเหลือง) สำหรับภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทั่วไป (เอี่ยม สิริวัณโณ) ขนาดใหญ่/จัมโบ้

รหัสสินค้า : Z0025

ไม่พบสินค้า

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

  • เล่มกลาง 14.5x21 cm
  • เล่มใหญ่ 18.5x26 cm
  • รวบรวมบทสวดมนต์ คำถวาย คำบูชา คำภาวนา
  • วิธีปฏิบัติในพิธีกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  • เหมาะสำหรับพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทั่วไป
  • ซื้อเป็นของทำบุญถวายพระหรือเป็นของขวัญฝากญาติผู้ใหญ่
Visitors: 78,498