ผ้าไตรมิสลิน 9 ขันธ์ 2 ชั้น ตะเข็บคู่ 7 ชิ้น (สีราชนิยม)

รหัสสินค้า : D0009

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

  • จีวร เครื่องนุ่งห่มของภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา ผ้าสําหรับห่มของภิกษุสามเณร คู่กับ สบง ภาษาปากเรียก ผ้าเหลือง. [ในพระพุทธศาสนาจีวรในคําว่า บาตรจีวร หรือ ไตรจีวร หมายเอาผ้าทั้ง ๓ อย่าง คือ ผ้าทาบ (สังฆาฏิ) ผ้าห่ม (จีวร) และผ้านุ่ง (สบง) ในคําว่า สบง จีวร สังฆาฏิ หมายเอาแต่ผ้าห่มอย่างเดียว]. (ป. ส.).[จีวอน จีวอนระ-] น. เครื่องนุ่งห่มของภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา ผ้าสําหรับห่มของภิกษุสามเณร คู่กับ สบง ภาษาปากเรียก ผ้าเหลือง. [ในพระพุทธศาสนา จีวร ในคําว่า บาตรจีวร หรือ ไตรจีวร หมายเอาผ้าทั้ง ๓ อย่าง คือ ผ้าทาบ (สังฆาฏิ) ผ้าห่ม (จีวร) และผ้านุ่ง (สบง) ในคําว่า สบง จีวร สังฆาฏิ หมายเอาแต่ผ้าห่มอย่างเดียว]. (ป. ส.).


Visitors: 61,147