เจดียหกเหลี่ยมแซมกระจก / เจดียซุ้มกลางเเซมกระจกสี่เหลี่ยม

ขอขอบพระคุณ คุณสาเรศ คุณป้ามณีและคุณป้าแฝด วัดเขากุมแป  ที่ให้ความกรุณาและไว้วางใจสินค้าจากทางร้านเรา

  • เจดียหกเหลี่ยมแซมกระจก
  • เจดียซุ้มกลางเเซมกระจกสี่เหลี่ยม

 ทางเราจัดส่งสินค้าและติดตั้งให้เป็นที่เรียบร้อย และทางเราหวังว่าจะได้รับใช้ท่านอีกในภายภาคหน้า  ขอบคุณครับ 

Visitors: 95,191