วันวิสาขบูชา

"วันวิสาขบูชา"

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย


ถ้าสรุปง่ายๆเป็นภาษาบ้านๆ​ ก็คือ 

วันเกิดของพระพุทธเจ้า
วันที่ท่านได้รู้สภาวะของสิ่งทั้งหลาย
วันมรณะของท่าน

แต่หลักของวันนี้จริงๆจะอยู่ที่​ สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้รู้สภาวะของสิ่งทั้งหลายในวันนั้นคือ
อริยสัจ​ 4​ 
(ความจริงอันประเสริฐ)​
1.ทุกข์​ : การสำรวจความไม่สบายกายไม่สบายใจ
2.สมุทัย​ : ค้นหาเหตุแห่งทุกข์นั้นๆ
3.นิโรธ​ : การหาวิธีดับทุกข์​ เพื่อแก้ปัญหา
4.มรรค​ :เมื่อรู้ทุกอย่างเราจะสามารถเอามาวิเคราะห์และลงมือแก้ปัญหาได้อย่างถูกวิธีเพื่อดับทุกข์

กิจกรรมที่ชาวพุทธควรทำในวันนี้​ โดยปกติพอตกตอนเย็น ทุกวัดจะมีกิจกรรม เช่น ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ และเวียนเทียน จึงเป็นอีกวันหนึ่งที่ชาวพุทธไม่ควรพลาด จะต้องไปวัดเพื่อร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Visitors: 95,188