ศาลพระพรหมแบบจาน 7 นิ้วเสากล่องลายเทวา โต๊ะไหว้มังกรสูง 1 ตัว

ขอขอบพระคุณ หจก.วัชรมรรค์  ที่อยู่ ต.ถ้ำสิงขร  อ.คีรีรัฐนิคม ที่ไว้วางใจสินค้า ศาลพระพรหมแบบจาน 7 นิ้วเสากล่องลายเทวา 

โต๊ะไหว้มังกรสูง 1ตัว ของเรา เราได้จัดส่งและติดตั้งให้ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หวังว่าโอกาสต่อไปจะได้รับใช้ทั่นอีก

 

Visitors: 95,191