ส่งเจดีย์หินอ่อน

 เราขอขอบพระคุณ คุณสายใจ  ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร ที่ไว้วางใจและเลือกใช้สินค้า เจดีย์หินอ่อน ขนาด 1 เมตร ของเราเราได้นำส่ง และทำการติดตั้งให้ท่านเป็นที่เรียบร้อบแล้ว ณ วัดไสดง ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร และทางเราหวังว่าจะได้ดูแลท่านอีกในครั้งต่อๆไป

Visitors: 95,189