งานส่งเจดีย์หกเหลี่ยมแซมกระจก

ขอขอบพระคุณ คุณ นพดล ที่ไว้วางใจเลือกสินค้า เจดีย์หกเหลี่ยมแซมกระจก ขนาด 130 ซม.และบริการของเรา ให้นำส่ง ณ วัดวชิรประดิษฐ์ ทางเรายินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ดูแลท่าน และทางเราหวังว่าจะได้รับใช้ท่านอีกในโอกาสต่อไป

Visitors: 95,191