สร้างพระถวายวัด

อภิชาตสังฆภัณฑ์ได้ทำบุญสร้างพระประทาน ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561  ณ วัดควนสุบรรณ ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ไว้เพื่อให้เป็นพุทธบูชา
และเพื่อทำนุบำรุงศาสนาให้ยั่งยืนสืบต่อไป


Visitors: 95,189