งานส่งศาลติดกระจก

 บริษัท ส.ศิริแสง จำกัด 
คลังน้ำมัน ปตท. ปากน้ำ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

Visitors: 95,189