บริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงพยาบาล

ทางร้านอภิชาตสังฆภัณฑ์มีความต้องการที่จะช่วยเหลือสังคมในทุกมิติ ทั้งในด้านศาสนา สังคม และสาธารณสุข

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ทางร้านอภิชาตสังฆภัณฑ์ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อไปเพิ่มเติมส่วนที่ขาด

ของโรงพยาบาล อบจ.สุราษฎร์ธานี โดยมีผู้บริหารของทางร้านไปส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่องให้กับผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นายแพทย์ สุพจน์ ภูเก้าล้วน ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

 
Visitors: 95,191