ร่วมกิจกรรมจุดเทียนถวายความอาลัย

ร้านอภิชาต สังฆภัณฑ์ ได้รวมกลุ่มของพนักงานเพื่อประกอบกิจกรรมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานีVisitors: 95,188