แรลลี่ 9 วัด กับ ชมรมเทพมิตร 27

เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2561 ทางร้านอภิชาต สังฆภัณฑ์ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมดีๆ ที่ทางชมรมเทพมิตรได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยทางเราได้เป็นผู้สนับสนุนหลักและร่วมกิจกรรมขับรถแรลลี่จาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไป ถึงจังหวัดภูเก็ตโดยวัตถุประสงค์ของการแรลลี่ในครั้งนี้คือการแวะทำบุญให้ครบ 9 วัด มีดังนี้

1.วัดพัฒนาราม

2.วัดธรรมบูชา

3.วัดสระพัง

4.วัดป่าเคียนพิง

5.อุทธยานเขานาในหลวง

6.วัดบางสวรรค์

7.วัดบางเงิน

8.วัดมหาธาตุวชิรมงคล

8.วัดท่าฉัตรไชย

 

Visitors: 95,191