ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับสังฆภัณฑ์ และพิธีกรรมต่างๆ


  • 60891155_2342583175808069_7561548236826083328_o.jpg
    "วันวิสาขบูชา" วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ถ้าสรุปง่ายๆเป็นภาษาบ้านๆ​ก็คือวันเกิดของพระพุทธเจ้าวันที่ท่านได้รู้สภาวะของสิ่งทั้งหลายวันมรณะของท...

  • รูปไตรจีวร.jpg
    ไตรจีวรคือผ้าจีวร 3 ผืนเป็นชื่อเรียกผ้านุ่งผ้าห่มที่พระสงฆ์ใช้สอย หมายถึงผ้า 3 ผืน ซึ่งมีทั้งผ้านุ่งและผ้าห่ม อันได้แก่ สังฆาฏิ ผ้าจีวร และผ้าสบง แต่นิยมเรียกรวมกันว่าไตรจีวร ส่วนใ...

  • 590731-MeditationDay_268.jpg
    การสวดมนต์มีมานานมากแล้ว ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ และเป็นกิจกรรมที่ดีที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ วันนี้เราจะมาพูดถึงอานิสงส์ที่ได้จากการสวดมนต์ 1.ด้าน...

  • วิธีการไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย การไหว้องค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย นิยมไหว้ช่วงเวลาดึกของวันสิ้นปี ซึ่งคาบเกี่ยวกับวันปีใหม่จีน หรือเวลาที่ก้าวเข้าสู่ “วันตรุษจีน” ในเวลาประมาณ 23:...


Visitors: 96,838